JSP Page
Matangazo & Matukio


JSP Page

KARIBU SDS

SDS ni mfumo wa kimtandao wa kuendesha,kudhibiti na kutunza taarifa na miamala ya SACCOS. SDS ni mfumo rafiki, salama na unaofanya kazi kwa wepesi wa namna ya kipekee katika kufanya miamala na Kuzalisha taarifa za kiuhasibu za SACCOS ya aina yoyote na taasisi zingine za kifedha (Microfinance). SDS ni mfumo imara unaozingatia uwazi,usahihi wa taarifa, huduma bora kwa mtumiaji na kutoa taarifa ya papo kwa papo

Zifuatazo ni baadhi ya shughuli zinazofanywa na SDS
  • Kudhibiti usajili wa Mwanachama
  • Kukokotoa na Kudhibiti Maombi ya Mikopo
  • Kuzalisha na Kudhibiti Mtiririko wa Marejesho ya Mkopo
  • Kudhibiti Adhabu kwa marejesho yaliyocheleweshwa
  • Kudhibiti miamala inayofanywa
  • Kuzalisha Taarifa Mbali Mbali za Kiuhasibu kama vile Leja mbali mbali, Mizania, urari,Mtirirko wa Fedha,Majedwali ya Wanachama n.k
  • Kudhibiti mawasiliano ya wanachama
  • Kudhibiti Mali za chama


Tafadhali ingiza namba yako ya uanachama na nywila yako

Fomu ya Maombi ya Uanachama

Fomu ya Maombi ya Uanachama

Fomu ya Maombi ya Uanachama

Eneo unalotoka:
Mtaa:
Namba ya Nyumba:
Mwenyekiti wa Mtaa:
Kata:

Fomu ya Maombi ya Uanachama

SDS - Job Form
Kufuatilia maombi yako ya kujiunga uanachama, jaza taarifa husika hapa chini


Nenda Ukurasa wa Nyumbani
SDS - Kikokotozi cha mkopo
Kikokotozi cha mkopo
Kiasi
Muda

SDS - Kikokotozi cha mkopo
Kikokotozi cha mkopo
Kiasi
Muda

Exception caught:javax.servlet.ServletException: java.sql.SQLException: No operations allowed after statement closed.